پرداخت یار بانک مرکزی چیست؟

شرکت دارنده مجوز پرداخت یاری در چارچوب سند تدوینی از سوی بانک مرکزی و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) و شاپرک، می‌تواند پرداخت‌های بدون کارت از جمله پرداخت‌های درون برنامه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های همراه را برای پذیرندگان خود انجام داده و سپس به شبکه شاپرک ارسال نمایند. آیا اصطلاح پرداخت یار بانک مرکزی به گوش شما رسیده است؟ با گسترش انجام تراکنش‌های بانکی در دنیای وب، امنیت این نوع پرداخت ها به یک دغدغه تبدیل شده است. از این رو اقدامات مختلفی برای افزایش امنیت و همچنین نظارت بر این پرداخت ها انجام شده است. یکی از این اقدامات سیستم پرداخت یار است که از طرف بانک مرکزی به منظور تسهیل پرداخت‌های الکترونیک تعریف و سازمان‌دهی شده است. پرداخت یار بانک مرکزی با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت قرارداد می بندد تا امکان استفاده از ابزارهای پذیرش و اتصال به شاپرک به طور غیر مستقیم برای این نهاد فراهم شود.

مدیر 1399/6/16 16:47